Το παιχνίδι φορτίζει...
Ευχαριστώ για την προβολή της διαφήμισης! Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κρατήσει τα παιχνίδια δωρεάν ...
Πώς να παίξεις

Περιγραφή

Θα έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά από ελλιπείς δομές που θα πρέπει να καταλήξετε να τοποθετήσετε σωστά το κομμάτι μετά το κομμάτι. Όσο περισσότερες λύσεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυσκολία των παρακάτω. Βάλτε το μυαλό σας στην εργασία και καλή τύχη.