Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Συνδυάζοντας ίσοι αριθμοί παραπλεύρως για να μετατρέψει σε υψηλότερο αριθμό. Συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτό μέχρι να φτάσει τα 10 και μετά. Πιάσε το μυαλό σας, να περάσει από την Turmix και προσπαθήστε να μην παραμείνει μια σταγόνα γνώσης. Θα χρειαστεί όλο το χυμό για να κυριαρχήσει αυτό το παιχνίδι.