Βάλτε αυτό το παιχνίδι στην περιοχή σας
Το παιχνίδι φορτίζει...
Ευχαριστώ για την προβολή της διαφήμισης! Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κρατήσει τα παιχνίδια δωρεάν ...

Περιγραφή

Σαν να ήταν μηχανικός μπροστά σε ένα κινούμενο αεροπλάνο, θα πρέπει να πάρετε τον κόκκινο κύκλο στο πράσινο χρησιμοποιώντας την εφευρετικότητα και τον υπολογισμό των πιθανοτήτων όταν μετακινείτε τις πλατφόρμες και αφαιρώντας τα στηρίγματα.