Παιχνίδια από 7 χρόνια

Παιχνίδια από 7 χρόνια

Απολαύστε μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών που έχουν σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 8 ετών. Από αυτή την ηλικία η γνώση των παιδιών είναι μεγαλύτερη αλλά μπορούν να αρχίσουν να αποσπούνται με περισσότερη ευκολία ή να δείχνουν ελάχιστο ενδιαφέρον για μάθηση για το λόγο αυτό τα παιχνίδια μπορούν να είναι ένα καλό εργαλείο για την απόκτηση γνώσεων ή για την αναθεώρηση των θεμάτων που δίνονται στην τάξη μιας πιο διασκεδαστικής μορφής. Για παράδειγμα, με μερικά από τα παιχνίδια μας σε αυτή την ενότητα, θα έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ευελιξία στον νοητικό υπολογισμό, κερδίζοντας σημεία για να σας παρακινήσετε, να μάθετε γεωγραφία με πιο διασκεδαστικό τρόπο ή να μελετήσετε μια νέα γλώσσα με απλό τρόπο.