Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Διαχειρίζεται ένα αλιευτικό λιμάνι βενζίνης πλήρωση των πλοίων, τη συλλογή κουτιά των ψαριών να πωλούν στην αγορά και να αγοράσει άλλα υλικά για την κατασκευή νέων υποδομών.