Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Υπερασπιστεί τη βάση σας από την επίθεση του εχθρού με την αγορά και την τοποθέτηση άμυνα πύργους που απαιτούνται σε κάθε επίπεδο για να αποφευχθεί η διατήρηση στη ζωή.