Το παιχνίδι φορτίζει...

Παιχνιδια Ποδοσφαιρου Περισσότερα Παιχνιδια Ποδοσφαιρου

Παιχνιδια με Aμαξια Περισσότερα Παιχνιδια με aμαξια

Περιγραφή

Καταστρέψει τη δεξαμενή εχθρό. Με το αριστερό και το δεξί πλήκτρο θα κινηθεί προς τα επάνω και προς τα κάτω σας χρησιμεύσει για να ρυθμίσετε τη γωνία, με το "Α" και "Ζ" να αλλάξετε την ταχύτητα και το βλαστό "Διάστημα".