Το παιχνίδι φορτίζει...
Ευχαριστώ για την προβολή της διαφήμισης! Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κρατήσει τα παιχνίδια δωρεάν ...
Βάλτε αυτό το παιχνίδι στην περιοχή σας

Περιγραφή

Υπομονή, κενό φορτίου !!! Να οδηγήσει τους ανθρώπους σας προς τη νίκη σε αυτόν τον πόλεμο. Την ολοκλήρωση των στόχων που υποδεικνύουν την έναρξη της κάθε αποστολής, να διαχειρίζονται και να επιλέξετε τους στρατιώτες σας εκείνη τη στιγμή αν θα κινηθεί, την επίθεση ή να περιμένετε ...