Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Απλά με γενετικά τροποποιημένα λαχανικά χρησιμοποιώντας όπλα πουλιά σας ρίξει ή μπορείτε να αγοράσετε με τα σημεία που μπορείτε να πάρετε το άλμα πάνω από κολοκύθες.