Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

άμυνας αγορά πύργους να τοποθετήσει κατά μήκος του τρόπου και να προστατεύσει τη βάση από τα εχθρικά στρατεύματα.