Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Καταστρέψτε τα κάστρα με βασιλιάδες και στρατιώτες που έχουν στη χρήση των βομβών που έχετε σε κάθε επίπεδο.