Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Σας έχουν σταλεί σε μια αποστολή να επιτεθεί τα βαριά φυλασσόμενο βάσεις του εχθρού. Ωστόσο, υπάρχει μια αδυναμία στις υπερασπίσεις τους: οι ποταμοί δεν καταφέρνουν να εισέλθουν!