Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Ολοκληρώστε τις αποστολές του κάθε επιπέδου από τα γυρίσματα εχθρούς σας και τη διάσωση του απαχθέντος αθώο.