Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Αυτός ελέγχει έναν χαρακτήρα και η σκιά του θα πρέπει να πληρούν για να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο.