Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Ολοκληρώστε τις αποστολές της εντολής αυτής ο στρατός με την τοποθέτηση κάθε στρατιώτης στη θέση που προτιμάτε και επιλέγοντας την ενέργεια που πρέπει να κάνει το καθένα.