διαφήμιση
Βάλτε αυτό το παιχνίδι στην περιοχή σας
Το παιχνίδι φορτίζει...
Ευχαριστώ για την προβολή της διαφήμισης! Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κρατήσει τα παιχνίδια δωρεάν ...

Περιγραφή

Ολοκληρώστε τις αποστολές της εντολής αυτής ο στρατός με την τοποθέτηση κάθε στρατιώτης στη θέση που προτιμάτε και επιλέγοντας την ενέργεια που πρέπει να κάνει το καθένα.