Το παιχνίδι φορτίζει...
Ευχαριστώ για την προβολή της διαφήμισης! Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κρατήσει τα παιχνίδια δωρεάν ...
Πώς να παίξεις

Περιγραφή

Είσαι ο encargad @ μια πιτσαρία, δείχνουν την ικανότητά σας να θυμάστε τα συστατικά, το χρόνο, την κοπή ... ακολουθήστε τις οδηγίες πρώτο πελάτη για να μάθετε.