Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Προστατέψτε το χώρο της βάσης σας ψήσιμο σε εχθρικά πλοία προσπαθούν να την καταστρέψουν.