Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Κατασκευάστηκε αμυντικούς πύργους με διαφορετικές εξουσίες για να εμποδίσει τα ορκ έρθει εν τη βασιλεία σου.