Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Εξυπηρετούν τους πελάτες στο σαλόνι σας εκτελώντας τις θεραπείες που σας ρωτήσω. Να μην πάρει πάρα πολύ καιρό ή εκνευρίζεστε και να φύγει.