Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Λούξορ ήταν ένας Αιγύπτιος αυτοκράτορας που του άρεσε καρπούζια και Mahjong. Αν έχετε παίξει και να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, θα descifrarás όλα τα μυστικά της φύτευσης καρπούζια. Abracadabra!.