Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Αυτή η καλή μάγισσα έχει ένα πολύ ιδιαίτερο μαγικό νηπιαγωγείο για τα παιδιά. Αλλά η φροντίδα είναι η ίδια όπως και για όλα τα μπουκάλια, αλλάζει πάνες, παίζουν μαζί τους, κλπ