Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Λάβουν σοβαρά υπόψη την γκουρού για να μετακινήσετε το γιόγκι μετεωρίζονται μέσα από τις διαφορετικές οθόνες και να βρουν τις πόρτες σε άλλους κόσμους.