Το παιχνίδι φορτίζει...
Ευχαριστώ για την προβολή της διαφήμισης! Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κρατήσει τα παιχνίδια δωρεάν ...
Βάλτε αυτό το παιχνίδι στην περιοχή σας

Περιγραφή

Θα πρέπει να εκτελέσετε τις αποστολές στο πλοίο σας για να χειριστεί, αλλά να έχετε κατά νου τη δύναμη της βαρύτητας. Το παιχνίδι είναι πολύ καλό, θα δείτε.