Το παιχνίδι φορτίζει...
Ευχαριστώ για την προβολή της διαφήμισης! Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κρατήσει τα παιχνίδια δωρεάν ...
Βάλτε αυτό το παιχνίδι στην περιοχή σας

Περιγραφή

Επαναλάβετε περιοδεία που σας λέει το παιχνίδι χρησιμοποιώντας το βέλος που σας λέει και να το πάρετε στο συντομότερο χρονικό διάστημα.