Το παιχνίδι φορτίζει...
Ευχαριστώ για την προβολή της διαφήμισης! Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κρατήσει τα παιχνίδια δωρεάν ...
Βάλτε αυτό το παιχνίδι στην περιοχή σας

Περιγραφή

Οδηγεί τους ασθενείς σε αναμονή κατάλληλο χώρο για την πάθηση σας, θα αναγράφεται το χάρτη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε προς τα πλάγια, το «z» για την επιτάχυνση, το «x» για να σταματήσει και να το 'c' την ανάποδη.