Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Υπερασπιστεί την πόλη σας από την επίθεση από στρατιώτες του εχθρού ψήσιμο για να αποφύγετε την καταστροφή του κτιρίου.