Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Εισβάλλουν τα κάστρα των διαφόρων βασιλείων αποστολή στρατευμάτων των στρατιωτών για να αντιμετωπίσουν τις δικές τους, ο νικητής πάει το κάστρο.