Το παιχνίδι φορτίζει...
Ευχαριστώ για την προβολή της διαφήμισης! Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κρατήσει τα παιχνίδια δωρεάν ...
Βάλτε αυτό το παιχνίδι στην περιοχή σας

Περιγραφή

Ένα χημικό εργοστάσιο εμφιάλωσης της ρύπανσης στον ποταμό και είστε ο μόνος που μπορεί να το σταματήσει, θα πρέπει να πάτε εκεί με το χόβερκραφτ σας. Οδηγώ χρησιμοποιώντας τα βέλη και πυροβολούν τους εχθρούς που βρίσκετε χρησιμοποιώντας το spacebar.