Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Είσαι ο πωλήτρια ένα βιβλιοπωλείο και θα πρέπει να ασχοληθεί με τους πελάτες σας από την πώληση τους τα βιβλία που ζητούν και τη φόρτιση τους στο κουτί.