διαφήμιση
Βάλτε αυτό το παιχνίδι στην περιοχή σας
Το παιχνίδι φορτίζει...
Ευχαριστώ για την προβολή της διαφήμισης! Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κρατήσει τα παιχνίδια δωρεάν ...

Περιγραφή

Είσαι ο πωλήτρια ένα βιβλιοπωλείο και θα πρέπει να ασχοληθεί με τους πελάτες σας από την πώληση τους τα βιβλία που ζητούν και τη φόρτιση τους στο κουτί.