Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Ruth είναι ένας πολεμιστής ξωτικό που πρέπει να καταστρέψει τα κακά όντα που θέλουν να καταστρέψουν το λαό του. Ακολουθήστε τις οδηγίες των δασκάλων τους, για να επιτευχθεί αυτό.