Το παιχνίδι φορτίζει...

Περιγραφή

Διαχείριση αυτού του αλλοδαπού με την τοποθέτηση διαφορετικά μέρη γέφυρες και κουτιά για το δικαίωμα να προχωρήσουν στις περιοχές του παιχνιδιού.