Βάλτε αυτό το παιχνίδι στην περιοχή σας
Το παιχνίδι φορτίζει...
Ευχαριστώ για την προβολή της διαφήμισης! Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κρατήσει τα παιχνίδια δωρεάν ...

Περιγραφή

Εξαλείψει τους εχθρούς του κάθε πυροβολισμό οθόνης για να αναπηδήσει και να φτάσει ο καθένας εμποδίζοντάς την να δώσετε στον εαυτό σας.